Zmieniająca się szkoła

Zmieniająca się szkoła

24 czerwca 2015 roku Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim otrzymało odznakę jakości Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła podczas uroczystej gali w Instytucie Goethego w Krakowie. Odznaka została wręczona przez panią Reginę von Ahn – przedstawiciela konsulatu Niemiec w Polsce i przedstawicieli Instytutu Goethego.

 

Szkoła od września 2014 roku realizowała program Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła, którego organizatorem jest Goethe-Institut, partnerem akcji jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast patronat objęła Ambasada Republiki Niemiec. Celem projektu jest stworzenie polskim szkołom możliwości rozwoju w takich obszarach jak: aktywizujące metody pracy z uczniem, kształcenie kompetencji kluczowych, wspieranie wielojęzyczności, kreatywne korzystanie z technologii informacyjnych, przejmowanie przez uczniów inicjatywy, otwarcie szkoły na zewnątrz, demokratyzacja życia w szkole. Główne działania uczestników projektu skupione były wokół języka niemieckiego jako języka obcego, jednak program zakładał konieczność współpracy nauczycieli języka niemieckiego z nauczycielami innych przedmiotów.
Warto zaznaczyć, iż Publiczne Gimnazjum jako jedyne w mieście uczestniczyło w przedsięwzięciu i znalazło się wśród 11 szkół w Polsce, które ukończyły projekt. Aby całoroczny program zakończył się sukcesem szkoła musiała wykonać zadania zgodne z harmonogramem. Zadania te podzielone były na dwie grupy: obowiązkowe i dodatkowe. Na powyższe działania składały się m.in. językowe projekty edukacyjne, lekcje według metody „Lernendurch Lehren”, zajęcie prowadzone w języku obcym, spotkania informacyjne dla rady pedagogicznej, organizacja imprez z inicjatywy uczniowskiej, lekcje metodą zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (metoda CLIL).
Dzięki spełnieniu wszystkich zadań Publiczne Gimnazjum może dziś pochwalić się certyfikatem laureata programu Odznaka jakości Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła. Opiekunami projektu na Polskę byli panowie Robert Kolebuk oraz Andreas Kotz, natomiast szkolnym koordynatorem była pani Małgorzata Jędroch.
   

Dziennik elektroniczny

Zobacz

Galeria

Zobacz

Biblioteka

Zobacz