Szkoła bez przemocy

Realizacja programu SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

W roku szkolnym 2009/2010 nasze gimnazjum przystąpiło do realizacji ogólnopolskiego programu „Szkoła bez przemocy”.
Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

 
http://www.szkolabezprzemocy.pl/

Dziennik elektroniczny

Zobacz

Galeria

Zobacz

Biblioteka

Zobacz