Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Zebrania organizacyjne

20 września 2018 r.

Drzwi otwarte

18 października 2018 r.

Zebrania śródokresowe

15 listopada 2018 r.

Drzwi otwarte

13 grudnia 2018 r.

Zebrania okresowe

 31 stycznia 2019 r.

Drzwi otwarte

 28 lutego 2019 r.

Drzwi otwarte

 21 marca 2019 r.

Zebrania śródokresowe

 4 kwietnia 2019 r.

Drzwi otwarte

 16 maja 2019 r.

Drzwi otwarte dla rodziców zaproszonych
przez wychowawcę

 6 czerwca 2019 r.

 

Drzwi otwarte odbywają się w godzinach 1630 – 1800.

Dziennik elektroniczny

Zobacz

Galeria

Zobacz

Biblioteka

Zobacz